Thủ tục xin giấy phép lao động có nhiều thay đổi

23/07/2020 Tuấn Phát

Thủ tục xin giay phep lao dong đã thay đổi theo hướng tích cực và chi tiết rõ ràng nhất cho đến ngày nay. singaporeairvn luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại địa điểm này. Đây là luật nếu người nước ngoài muốn làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Các công ty và tổ chức sử dụng lao động nước ngoài phải chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (bao gồm cả thủ tục cấp giấy phép lao động mới và thủ tục cấp lại giấy phép lao động) tại thời điểm này. Thanh toán tiền lương cho người nước ngoài chỉ được bao gồm trong chi phí. Do đó, bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để biết quy định giấy phép làm việc mới.Thủ tục xin giấy phép lao động

Thủ tục cập nhật mới nhất để xin giấy phép làm việc!

Quy định mới về thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Chúng tôi đã đặt quy định mới về giấy phép lao động 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 ở đầu trang vì nó rất quan trọng và quy định thủ tục hiện tại để xin giấy phép làm việc:

Xác định rõ ràng các vị trí và điều kiện cho các vị trí làm việc quản lý, chuyên nghiệp và kỹ thuật:

  • Chuyên gia: Đáp ứng một trong hai điều kiện: i) bạn phải có chứng chỉ chuyên gia do cơ quan nước ngoài cấp, hoặc ii) có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí này. Vị trí mà người lao động nước ngoài dự kiến ​​sẽ làm việc tại Việt Nam
  • Quản lý: phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm và là người đứng đầu một cơ quan / tổ chức hoặc phó giám đốc như phó giám đốc, phó tổng giám đốc …
  • Công việc kỹ thuật: 3 năm kinh nghiệm trở lên và ít nhất 1 năm đào tạo phù hợp với vị trí ứng dụng dự kiến.

Định nghĩa về các đối tượng được xác định mà không cần giấy phép làm việc

Đây là mục mới thứ hai trong giấy phép lao động mới cho năm 2016 mà trước đây không có. Xem thủ tục miễn giấy phép trường hợp dưới đây và thông tư miễn giấy phép lao động dưới đây.

Quy định từng thành phần tài liệu và quy định từng loại giấy

  • Giấy chứng nhận sức khỏe: Có thể được kiểm tra tại một bệnh viện nước ngoài (yêu cầu một bệnh viện quốc tế và bằng cấp đủ để làm việc) và có thời hạn chứng nhận ME hợp lệ là 12 tháng kể từ ngày cấp.
  • Hồ sơ tòa án: chỉ có một là bắt buộc trong khi cái còn lại yêu cầu cả hai phải gia hạn giấy phép lao động …

giay-phep-lao-dong

Quy định về các trường hợp đặc biệt khi cấp giấy phép lao động

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động trong những trường hợp đặc biệt không có bằng đại học, không có tiền án tiền sự, không có giấy chứng nhận y tế, không được miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự … Đọc thêm thông tư 40/2016 để biết thêm thông tin.

Quy định cho các trường hợp cấp lại giấy phép làm việc

Quy tắc mới về cấp lại giấy phép lao động là một điều khoản mới cho giấy phép lao động cho năm 2017 hoặc 2016, vì nó không có sẵn trước đây, mà chỉ là gia hạn giấy phép lao động. Để nộp lại giấy phép làm việc 30-45 ngày trước khi giấy phép lao động hết hạn, phải nộp hồ sơ để có thể cấp lại giấy phép làm việc.Quy định mới về giấy phép lao động 2016

Quy định mới về giấy phép lao động 2016, 2017

Các trường hợp miễn giấy phép lao động

Thủ tục miễn giấy phép lao động tuân thủ thông tư số 35/2016 / TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016

Thông tư này nêu rõ lý do và thủ tục xác lập rằng lao động nước ngoài trong các công ty hoạt động trong mười một ngành dịch vụ trong Quy tắc nghĩa vụ của Việt Nam đối với Tổ chức Thương mại Thế giới (sau đây gọi là WTO)  mà không có giấy phép lao động.

Một công nhân nước ngoài không phải xin giấy phép lao động nước ngoài trong vòng 07 ngày làm việc phải nộp báo cáo cho cơ quan quản lý để xác nhận rằng người nước ngoài không cần phải xin giấy phép làm việc.

Ngoài các trường hợp không bắt buộc phải có giấy phép lao động, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 03 tháng tuổi phải xin giấy phép lao động.

Trên thực tế, thủ tục miễn giấy phép lao động nhiều hơn thủ tục giấy phép lao động bình thường, tức là thêm giấy tờ bổ nhiệm hoặc bằng chứng cho thấy người được thuê có ít nhất 1 năm làm việc tại công ty mẹ. Nếu bạn không thành thạo thủ tục, đừng ngần ngại gọi điện thoại và gọi singaporeairvn ngay lập tức, người bạn đồng hành với bạn:

Thủ tục giấy phép lao động MỚI NHẤT cho người nước ngoài

THỦ TỤC VÀ THỦ TỤC CỤ THỂ NHƯ SAU:

Theo quy định trước đây, các công ty muốn thuê người nước ngoài phải xuất bản 2 tờ báo nổi tiếng 1 tại chỗ và 1 tờ báo trung tâm 30 ngày trước.

Hiện tại, theo Thông tư số 18/2018 / TT-BLDTBXH, các công ty chỉ cần nộp một báo cáo (Mẫu 1 Thông tư số 18/2018 / TT-BLĐTBXH) để trình Ủy ban Nhân dân (hoặc tỉnh cấp thành phố  phê duyệt Lao động nước ngoài 15 Ngày trước khi nộp đơn chính thức.

Thời hạn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tối đa là 2 năm

NẾU TÀI LIỆU CỦA U COMM BAN ĐƯỢC CHẤP NHẬN, THỦ TỤC DOSSIERS VÀ HỒ SƠ:

Tôi / Người lao động nước ngoài lần đầu tiên xin visa mới ở Việt Nam

Ảnh hộ chiếu (toàn bộ sách)

2. Ảnh 4 x 6 cm (nền trắng không có kính)

3. Giấy chứng nhận sức khỏe: (HCM) tại một trong các bệnh viện: Chợ Ray, Thống Nhất, Pháp Việt, 115, Văn Hạnh, Colombia

4. Giấy chứng nhận ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở nước ngoài ở cùng một nơi  (hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt với hệ thống tư pháp công chứng)

5. Hồ sơ tòa án nước ngoài  (hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt với hệ thống tư pháp công chứng)

6 / Bằng cấp liên quan  (đơn phải được hợp pháp hóa và dịch sang tiếng Việt có công chứng)

7. Vietnamesisches Strafregister

8. Ảnh giấy phép kinh doanh.

9.  Mẫu số. 7

II. Nếu người lao động nước ngoài có giấy phép lao động và tiếp tục làm việc với công ty (cấp lại giấy phép lao động)

Đơn xin giấy phép lao động phải được chuẩn bị 1 tháng trước khi giấy phép hết hạn – thủ tục gia hạn giấy phép lao động theo cách thông thường

1. Hình 4 x 6 cm (nền trắng không có kính)

2. Giấy chứng nhận sức khỏe: (HCM) tại một trong các bệnh viện: Chợ Ray, Thống Nhất, Pháp Việt, Vạn Hạnh, 115, Columbia

3. Giấy phép lao động cũ (bản gốc).

4.  Mẫu số 7

III. Nếu công nhân nước ngoài có giấy phép lao động, nhưng nó hết hạn và tiếp tục làm việc với công ty (cấp lại giấy phép làm việc)

Nếu giấy phép lao động đã hết hạn, phải xin giấy phép làm việc mới – thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Ảnh hộ chiếu (toàn bộ sách)

2. Ảnh 4 x 6 cm (nền trắng không có kính)

3. Giấy chứng nhận sức khỏe: (HCM) Tại một trong các bệnh viện: Chợ Ray, Thống Nhất, 115, Pháp Việt, Văn Hạnh, Colombia

4. Giấy phép cho công việc cũ

5. Hồ sơ tòa án nước ngoài  (hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt với hệ thống tư pháp công chứng)

6 / Bằng cấp liên quan

7. Vietnamesisches Strafregister

8. Ảnh giấy phép kinh doanh.

9.  Mẫu số. 7

IV / Lao động nước ngoài có giấy phép lao động nhưng đang chuyển sang một công ty mới

Ảnh hộ chiếu (toàn bộ sách)

2. Ảnh 4 x 6 cm (nền trắng không có kính)

3. Giấy chứng nhận sức khỏe: (HCM) Tại một trong các bệnh viện: Chợ Ray, Thống Nhất, 115, Pháp Việt, Văn Hạnh, Colombia

4. Giấy phép cho công việc cũ

5. Hồ sơ tòa án nước ngoài  (hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt với hệ thống tư pháp công chứng)

6 / Bằng cấp liên quan

7. Vietnamesisches Strafregister

8. Ảnh giấy phép kinh doanh.

9.  Mẫu số. 7

V. Nếu một công nhân nước ngoài có giấy phép lao động nhưng bị mất

Tuy nhiên, một người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động, trong khi thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lao động bị mất trong trường hợp đó  .

Hồ sơ bao gồm:

1. Mẫu số 7 của thông tư 40/2016 / TT-BLĐTBXH

2. Báo cáo mất mát đã được chứng nhận bởi sở cảnh sát.

3. Hình 4 x 6 cm (nền trắng không có kính)

4. Bản sao hộ chiếu hoặc bản sao

BỞI VÌ. Trường hợp của một công nhân nước ngoài có giấy phép lao động nhưng bị hỏng

Giấy phép lao động vẫn còn hiệu lực, nhưng nó bị ố, rách, ướt, bị mực hoặc không rõ ràng vì  thủ tục cấp lại giấy phép làm việc bị lỗi phải được thực hiện.

Hồ sơ bao gồm:

1. Mẫu số 7 của thông tư 40/2016 / TT-BLĐTBXH

2. Giấy phép lao động bị hỏng (có giá trị ít nhất 05 ngày, nhưng không quá 45 ngày).

3. Hình 4 x 6 cm (nền trắng không có kính)

4. Bản sao hộ chiếu hoặc bản sao

VII. Nếu người lao động nước ngoài có giấy phép lao động nhưng đã thay đổi số hộ chiếu

Giấy phép lao động của người nước ngoài vẫn còn hiệu lực. Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, anh thay đổi số hộ chiếu (vì hộ chiếu cũ hết hạn) và  phải xin cấp lại giấy phép lao động do thay đổi. Thay đổi số hộ chiếu.

Hồ sơ bao gồm:

1. Mẫu số 7 của thông tư số 40/2016 / TT-BLĐTBXH.

2. Ảnh 4 x 6 cm (nền trắng không có kính)

3. Giấy phép lao động cũ đã được cấp.

4. Bản sao công chứng hộ chiếu mới được cấp.

5. Ảnh hộ chiếu (toàn bộ sách)

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại 32 tỉnh, thành phố ở Việt Nam

Với mong muốn tạo điều kiện và hỗ trợ người nước ngoài thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động tại Việt Nam, singaporeairvn đã mở rộng phạm vi ứng dụng để cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động. cho người nước ngoài ở 32 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Quy trình xin giấy phép lao động cho người nước ngoài ở các tỉnh tương tự như quy trình xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng có một vài điểm khác nhau mà bạn nên tư vấn: Tìm hiểu và hỗ trợ tốt nhất, các công ty, công nhân nước ngoài nên gọi các chuyên gia của chúng tôi.

Dịch vụ làm thủ tục tư vấn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại 32 tỉnh, thành phố của Việt Nam

Singaporeairvn được thành lập hơn 12 năm trước và phát triển nhiều loại dịch vụ khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nếu bạn muốn sử dụng bản dịch công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, gia hạn visa, xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, dịch vụ đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài, dịch vụ miễn thị thực … hãy đến Singapore.

Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi hứa sẽ hỗ trợ tốt nhất cho tất cả các loại thủ tục giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắc Lạc và Gia Lai. Lâm Đông, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Bà Rịa – Vũng Chúng , Phú Yên, Đắc Nông, Tây Ninh, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Trà Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Đồng Nai.

Cơ sở pháp lý

  • Nghị định Chính phủ số 11/2016 / ND-CP ngày 3 tháng 2 năm 2016 về việc thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
  • Theo thông tư số 40/2016 / TT-BLDTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016, quy định việc thực hiện một số điều khoản của nghị định chính phủ số 11/2016 / ND-CP ngày 3 tháng 2 năm 2016, chi tiết về việc thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  • Thông tư số 35/2016 / TT-BCT của lao động nước ngoài làm việc nội bộ trong 11 ngành
  • Nghị định 88/2015 / ND-CP về xử phạt vi phạm hành chính

(Xem chi tiết về các nghị định và thông tư ở bên phải của trang web, TẢI XUỐNG TÀI LIỆU PHÁP LÝ LAO ĐỘNG)

Bài viết trên phải hướng dẫn bạn tất cả các thủ tục giấy phép lao động, và bây giờ thủ tục giấy phép lao động cho người nước ngoài sẽ dễ dàng cho bạn như bạn đã có trong tay. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thủ tục xin giấy phép làm việc, singaporeairvn có thể đưa ra giải pháp cho bạn.

Cảnh Đẹp Thế Giới

vé máy bay đi Mỹ

vé máy bay đi Pháp

vé máy bay đi Singapore

vé máy bay đi Italia

 

Vé Máy Bay Khuyến Mãi