Singapore Airlines

Hướng dẫn check-in bằng Kiosk cho các chuyến bay của Singapore Airlines

Hướng dẫn check-in bằng Kiosk cho các chuyến bay của Singapore Airlines

Giờ đây bạn không còn phải xếp hàng chờ đợi check in nữa, Singapore Airlines hiện đã lắp đặt các kiosk để hành khách chủ độ...